گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اجرای موفقیت‌آمیز تعمیرات ۲۵۰۰۰ ساعت (HGPI) توربین گاز کلاس F مپنا در نیروگاه هنگام

اولین دوره تعمیراتی 25هزار ساعت (HGPI) نخستین واحد توربین گاز کلاس F مپنا با راهبری بخش سرویس و مشارکت شرکت‌های بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا(O&M)، مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) و مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) در نیروگاه هنگام بندرعباس به اتمام رسید و این واحد در دقایق اولیه بامداد سوم اردیبهشت ماه 1403 با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد.

این موفقیت راهبردی و عملیاتی که در قالب تعهدات قرارداد بلند مدت 12 ساله ارائه خدمات سرویس (LTSA) در نیروگاه‌های کلاس F تحت مالکیت دولت (شرکت مادر تخصصی برق حرارتی) محقق شده، گامی در جهت توسعه خدمات جدید در حوزه تعمیرات و سرویس توربین‌های گازی کلاس F است که بدون حضور ناظران شرکت سازنده خارجی انجام شد.
دستاوردهای این موفقیت از منظر زنجیره تامین قطعات، ساخت ابزار مخصوص، تهیه مدارک مهندسی و اجرای تعمیرات برنامه‌ریزی شده با ملاک قراردادن معیارهای پذیرش در اجرای عملیات دمونتاژ و مونتاژ توربین، موجب خلق ارزش افزوده و از مزایای رقابتی گروه مپنا در حوزه سرویس توربین‌های گاز است.

به اشتراک گذاری: