گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات

جنرال الکتریک

محصولات شرکت مواد کاران

توربین‌های جنرال الکتریک

توربین‌های گازی جنرال الکتریک به عنوان یکی از پیشروترین تکنولوژی‌ها در صنعت انرژی شناخته می‌شوند. این توربین‌ها با راندمان بالا و انعطاف‌پذیری در حالت‌های گوناگون عملیاتی، توانایی پاسخگویی به نیازهای متنوع تولید برق را دارند. جنرال الکتریک با استفاده از تکنولوژی‌های نوآورانه مانند سیستم‌‌های پیشرفته کنترل و مواد مقاوم در برابر حرارت، عمر و کارایی توربین‌های خود را بهبود بخشیده است. همچنین، با تمرکز بر پایداری و کاهش انتشارات، این شرکت به دنبال تطابق با استانداردهای زیست‌محیطی جهانی و ارتقاء سیستم‌های انرژی پاک است.

 

General Electric

MS-5001 Turbine

Second stage Blade

First stage Blade

General Electric

MS-5002 Turbine

Second stage Blade

First stage Vane

General Electric

MS-6001 Turbine

Shroudset Third stage

Shroudset Second stage

Shroudset First stage

Cross Fire Tube

Transition Piece Assembly

Cap & Liner Combustion

General Electric

MS-9001 Turbine

Shroud Block set , 2nd stage-9161

Shroud Block set 1st stage-9161

Transition Piece, Assembly-9161

Cap & Liner Combustion -9161

Shroud Block set 1st stage-9171

Transition Piece, Assembly-9171

Cap & Liner Combustion -9171

Shroud Block set , 3rd stage-9161

Air Box

Shroud Block set , 3rd stage-9171

Shroud Block set , 2nd stage-9171

Shroud Block set 1st stage-Inner&Outer

Cap & Liner Combustion-DLN

Key, 3rd stage shroud (2 types)

Key, 2nd stage shroud (2 types)

Support Block

General Electric

GE10-2 Turbine

First stage Vane

Fourth stage blade

Second stage Vane

Third stage Blade

General Electric

MS-1002 Turbine

Second stage Blade

First stage Blade

نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید؟ با ما تماس بگیرید.