گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تیم رهبری

تیم مدیریت شرکت مهندسی موادکاران متشکل از متخصصین در حوزه‌های مختلف کاری است.

مدیر عامل

جناب آقای مهندس جواد فلاحی

مدیریت‌های تحت رهبری

معاون مهندسی و کیفیت

جناب آقای مهندس یوسف میلادی

مدیریت‌های تحت رهبری

معاون فروش و توسعه بازار

جناب آقای مهندس سید عادل امامی

مدیریت‌های تحت رهبری

معاون ریخته گری و فورج

جناب آقای مهندس محمود احمدی

مدیریت‌های تحت رهبری

معاونت فرآیندهای ساخت

جناب آقای مهندس بهروز مکرمی

مدیریت‌های تحت رهبری

معاون بازسازی و پوشش

جناب آقای مهندس محمد امین امجدی

مدیریت‌های تحت رهبری

معاون تأمین

جناب آقای مهندس مجید دُرپوش

مدیریت‌های تحت رهبری

معاون مالی

جناب آقای محمد علی کشاورزی

مدیریت‌های تحت رهبری

معاون پشتیبانی و زیرساخت

جناب آقای مهندس علیرضا سوری

مدیریت‌های تحت رهبری

معاونت منابع انسانی و سیستمها

جناب آقای مهندس پژمان پیکرستان

مدیریت‌های تحت رهبری