گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرصت‌های شغلی

شرکت مهندسی موادکاران از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.
حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به ماست. کار در کنار افراد باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است.
شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به جدولِ فرصت­های شغلی که در همین بخش قرار دارد، مراجعه نمائید و چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار می‌دانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف در شرکت موادکاران با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرآیند جذب در شرکت مهندسی موادکاران

استخدام در شرکت مهندسی موادکاران، بر اساس فرآیندی صورت می‌گیرد که مراحل آن عبارتند از:

 

1

دریافت و نگهداری رزومه در بانک اطلاعاتی

رزومه های ارسالی شما، پس از دریافت در بانک اطلاعاتی ما ثبت میشوند تا درصورت نیاز به نیروی انسانی بررسی شوند.

2

ارزیابی اولیه شرایط احراز

رزومه های موجود در بانک اطلاعاتی با شرایط احراز اولیه (تخصص، دانش و تجربه مورد نیاز برای احراز شغل) تطبیق داده میشوند.

3

مصاحبه تخصصی

متقاضی برخوردار از رزمه مناسب، در برابر مدیران متخصص قرار میگیرد تا توانایی های تخصصی او در جریان مصاحبه حضوری مورد ارزیابی قرار گیرد.

4

ارزیابی تلفنی

کارشناس جذب در معاونت منابع انسانی و سیستم‌ها با متقاضی مد نظر تماس تلفنی میگیرد و از طریق مصاحبه تلفنی، اطلاعات دقیقتری از متقاضی دریافت میکند.

5

کمیته جذب

پس از انجام آزمون و مصاحبه های روان شناختی متقاضی منتخب به کمیته ای متشکل از مدیران ارشد و کارکنان با تجربه سازمان دعوت میشوند تا تصمیم گیری نهایی در خصوص جذب متقاضیان صورت پذیرد.

6

تایید نهایی

مدیریت ارشد شرکت، پرونده و نتایج ارزیابی های متقاضی را بررسی میکند و با توجه به خط مشی شرکت، استخدام فرد متقاضی را تایید یا رد میکند.