گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات

راستون

محصولات شرکت مواد کاران

توربین‌های راستون

شرکت Ruston یک شرکت بریتانیایی بود که در زمینه ساخت و تولید موتورها و ماشین‌آلات صنعتی فعالیت داشت. این شرکت به ویژه در طول قرن بیستم به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر موتورهای دیزلی، توربین‌های گازی و ماشین‌آلات صنعتی شناخته می‌شد. در حال حاضر، بخش‌هایی از فعالیت‌های Ruston به عنوان بخشی از توسعه فناوری و صنایع مختلف جهانی ادامه می‌یابد.

Ruston

TA-1750 Turbine

Third Stage Blade

Second stage Blade

First stage Blade

Second Stage Vane

First Stage Vane

Fourth Stage Blade

Ruston

TB-4000 Turbine

Fourth Stage Blade

Third Stage Blade

Second Stage Blade

First Stage Blade

Compressor Blade Stage 4(2 types)

Compressor Blade Stage 3(2 types)

Compressor Blade Stage 2(2 types)

Compressor Blade Stage 1(2 types)

Compressor Blade Stage 8(2 types)

Compressor Blade Stage 7(2 types)

Compressor Blade Stage 6(2 types)

Compressor Blade Stage 5(2 types)

Compressor Blade Stage 12(2 types)

Compressor Blade Stage 11(2 types)

Compressor Blade Stage 10(2 types)

Compressor Blade Stage 9(2 types)

First stage Vane

Ruston

EM-85 Turbine

Second Stage Vane CT

First Stage Vane CT

Second Stage Blade CT

First Stage Blade CT

First Stage Vane PT

Second Stage Blade PT

First Stage Blade PT

Outer Shroud CT

Outer Shroud PT

Inner Shroud PT

Second Stage Vane PT

نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید؟ با ما تماس بگیرید.