گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گواهینامه‌ها

تجربه و کیفیت کار ما منجر به دریافت گواهینامه‌های کیفی مختلفی شده است که برخی از آنها به قرار زیر هستند.

گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران IPICB

گواهینامه‌ها

تقدیر نامه سه ستاره تعالی سازمانی

Certificate of appreciation 1-EFQM

آدرس

کرج - کیلومتر 7 جاده ملارد - بلوار مپنا

تلفن

36196000 026

ایمیل

sales@mapnamk.com