گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات

رولز رویس

محصولات شرکت مواد کاران

توربین‌های رولز رویس

توربین‌های گازی شرکت رولز رویس از جمله پیشروهای صنعت انرژی هستند. این توربین‌ها برای تولید برق از انرژی گازی استفاده می‌شوند و با تکنولوژی پیشرفته و عملکرد برترشان، به عنوان یکی از گزینه‌های محبوب برای انرژیزایی و تأمین برق شناخته می‌شوند. این توربین‌ها به عنوان یکی از پیشگامان برتر در حوزه تولید انرژی بهره‌وری بالا، کاهش آلاینده‌ها و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری شناخته می‌شوند.

Rolls Royce

Avon-1533 Turbine

First stage Blade

First stage Vane

Rolls Royce

Avon-1534 Turbine

Second Stage Vane

First Stage Vane

Third Stage Blade

Second Stage Blade

First Stage Blade

Compressor Blade 2

Compressor Blade 1

Compressor Blade 0

Compressor Blade 00

Third Stage Vane

Compressor Blade 7

Compressor Blade 6

Compressor Blade 5

Compressor Blade 4

Compressor Blade 3

Compressor Blade 12

Compressor Blade 11

Compressor Blade 10

Compressor Blade 9

Compressor Blade 8

Compressor Vane 0

Compressor Vane 00

Compressor Blade 15

Compressor Blade 14

Compressor Blade 13

Compressor Vane 5

Compressor Vane 4

Compressor Vane 3

Compressor Vane 2

Compressor Vane 1

Compressor Vane 10

Compressor Vane 9

Compressor Vane 8

Compressor Vane 7

Compressor Vane 6

Compressor Vane 15

Compressor Vane 14

Compressor Vane 13

Compressor Vane 12

Compressor Vane 11

Trident Channels

Locking Plate

Follower

Discharge Nozzle

Eye Rear

Actuator

Rolls Royce

Avon-1535 Turbine

First stage Vane

نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید؟ با ما تماس بگیرید.